Επωνυμία Επιχείρησης:  ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ : 120127773
ΔΟΥ : ΣΕΡΡΩΝ
Έδρα : ΣΕΡΡΕΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ:114176752000